TARIEVEN

Iedere situatie is anders en dat maakt dat mediation alijd maatwerk is.  Ik werk op basis van een vast uurtarief. Het gaat daarbij uiteraard niet om het tarief op zich, maar om het aantal uren dat wordt besteed. Dit zullen we tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek met elkaar bespreken. Hierdoor krijgt u vooraf  een goed beeld van de te verwachten kosten. 

De tarieven voor mijn diensten zijn de volgende:

  • het kennismakingsgesprek is uiteraard kosteloos
  • een vast netto uurtarief
  • intake, voorbereiding, mail, bespreking en eventuele verslaglegging of opmaak van de overeenkomst(en) worden gefactureerd op basis van de daadwerkelijk door mij gemaakte uren
  • gesprekken worden berekend aan de hand van de daadwerkelijke duur van de gesprekken
  • voor reistijd reken ik het halve uurtarief
  • eventuele reiskosten zijn het maximale fiscale onbelastbare toegestane bedrag
  • eventuele huur locatiekosten en andere externe kosten worden, na overleg vooraf, volledig doorberekend
  • de kosten voor de inhuur van externen zoals bijvoorbeeld de financieel specialist,  de advocaat voor het indienen van het echtscheidingsverzoek en de  griffierechten staan los van het mediationtraject en komen voor eigen rekening van partijen

Ik factureer twee wekelijks met een uitgesplitste factuur per mail. Het  is gebruikelijk bij familiezaken dat de totale kosten worden gedeeld door beide partijen. Bij arbeidszaken is het gebruikelijk dat de werkgever de volledige kosten voor zijn rekening neemt.

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kan subsidie, de toevoeging,  van toepassing zijn. In dat geval betaalt u een eigen kleine bijdrage. Deze kan ik voor u aanvragen wannneer u hiervoor in aanmerking komt. 

Onderzoek daarnaast of uw rechtsbijstandverzekering mogelijk een deel van de kosten dekt. Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering hebt, informeer dan bij uw verzekeraar naar de mogelijkheden van vergoeding van uw mediationtraject . Daar ik MfN-geregistreerd ben is dit in veel gevallen mogelijk.